Min regning

Forstå din regning

Hos DanskNet vil vi gerne bidrage til, at din regning er nem at forstå, så her er en kort gennemgang af en typisk regning

Hos DanskNet vil vi gerne bidrage til, at din regning er nem at forstå, så her er link til en kort gennemgang af en typisk regning

Forstå din regning

Beløbet på første regning?

Hvis dit abonnement tegnes i starten af en måned vil du modtage første regning i slutningen af samme måned. I dette tilfælde vil du blive opkrævet for ca. to måneder, da dit abonnement skal betales forud. Hvis dit abonnement tegnes i midten eller slutningen af en måned vil du først modtage en regning til betaling, i slutningen af den efterfølgende måned.

Administrationsgebyr?

Hvis du modtager en regning på brev eller e-mail, opkræver vi et administrationsgebyr på kr. 49,- for modtagelse af betaling via giro. Det er muligt at undgå dette gebyr, hvis du tilmelder din regning kort- eller PBS betaling på vores kundeportal: www.dansknet.dk/kundeportal Du kan logge ind på kundeportalen med dit kundenummer og dit kodeord. Dit kundenummer fremgår af din faktura og hvis du har forlagt dit kodeord, kan dette rekvireres ved at trykke ”Glemt kodeord?” på kundeportalens loginside.

Betalingsgebyr?

Kort- og PBS gebyr, pålagt af betalingscarriers, påføres regningen såfremt du vælger at benytte kort- eller PBS betaling.

Der pålægges intet gebyr ved betaling via betalingskort.
Ved PBS betaling er gebyret 6,90,-

Opkrævning?

Vi opkræver abonnement månedsvis forud og telefoniforbrug månedsvis bagud. Du modtager altså én samlet regning pr. måned.

Betalingsfrist?

Din regning skal betales inden den 9. i måneden. Hvis denne frist overskrides, fremsendes en betalingspåmindelse med et gebyr på 100,- Overskrides betalingen af denne påmindelse fremsendes yderligere betalingspåmindelse, ligeledes med gebyr på 100,-. I forbindelse hermed restancelukkes internetforbindelse og evt. andre produkter.

Betaler du via kundeportalen, modtager vi din betaling umiddelbart efter, og abonnementer genåbnes automatisk inden for to timer. Andre betalingsmidler medfører ekspeditionstid hos den pågældende betalingscarrier/bank. Hvis du betaler gennem betalingsservice, modtager vi din betaling den 11. i måneden.